Έκτακτα καιρικά φαινόμενα έβγαλε η πολιτική προστασία


Από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε στις 9-7-2019 από την ΕΜΥ, έκτακτο δελτίο καιρού, το οποίο για την περιοχή µας, αναφέρει ότι : 
ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΕΣ που θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς βόρειους ανέµους (µπουρίνια) θα σηµειωθούν από τις πρώτες βραδινές ώρες της Τετάρτης (10.7.2019 )και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Πέµπτη . ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΗΣ ΕΜΥ (www.emy.gr) 
Με βάση τα παραπάνω, επαναλαµβάνουµε, συνοπτικά, τις γενικές οδηγίες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: 
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
• Να ενηµερώνεστε διαρκώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λ.π.), για την εξέλιξη των καιρικών φαινοµένων. Επίσηµες πηγές ενηµέρωσης είναι η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.). 
• Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε την Αστυνοµία (100), την Πυροσβεστική (199) ή το ΕΚΑΒ (166). 
• Αναγράψτε τα παραπάνω τηλέφωνα σε εµφανές σηµείο µέσα στο σπίτι και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας τα γνωρίζουν. 
• Βοηθήστε τα παιδιά σας να αποµνηµονεύσουν σηµαντικά οικογενειακά στοιχεία, όπως το επίθετό τους, τη 
 
• Προµηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης, όπως φακό, φορητό ραδιόφωνο µε µπαταρίες και πυροσβεστήρα. 
• Εξοπλιστείτε µε κουτί πρώτων βοηθειών. 
• Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική µέριµνα για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους. 
∆ρούµε πάντοτε µε σύνεση και ψυχραιµία. 
Αναλυτικότερες οδηγίες για κάθε φαινόµενο παρουσιάζονται στο www.civilprotection.gr και στο www.veria.gr. Εφιστούµε την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών στην πιστή εφαρµογή των προαναφεροµένων. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια