Ποιες μειώσεις φόρων σχεδιάζει η κυβέρνηση για το 2020


Σε μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή θα προχωρήσει η κυβέρνηση με το φορολογικό νομοσχέδιο που προτίθεται να φέρει στη Βουλή τον Σεπτέμβριο.

Στο πλαίσιο της θεωρίας ότι χαµηλότεροι φορολογικοί συντελεστές οδηγούν σε περισσότερες επενδύσεις και θέσεις εργασίας ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής µειώνεται από το 28% στο 24% από τα φετινά κέρδη και ο συντελεστής φορολόγησης των µερισµάτων µειώνεται, επίσης, από τα φετινά κέρδη, δηλαδή µερίσµατα που θα διανεµηθούν το 2020, από το 10% στο 5%. Για τα κέρδη του 2020 και των επόµενων ετών έρχεται νέα µείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 24% στο 20%.

Με τις παραπάνω παρεµβάσεις ο συνολικός φορολογικός συντελεστής των επιχειρηµατικών κερδών που διανέµονται περιορίζεται από το 35,2% στο 24%. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µείωση αυτή δεν ωφελεί µόνο τις µεγάλες επιχειρήσεις. Ωφελεί κατά κύριο λόγο τις µικροµεσαίες.

Στο φορολογικό νομοσχέδιο που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή τον Σεπτέµβριο θα περιλαµβάνονται και οι υπόλοιπες δεσµεύσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας για τη συνολική ελάφρυνση της οικονοµίας και της κοινωνίας γενικότερα από την υπερφορολόγηση. Πιο συγκεκριµένα:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια