Αρχίζει σήμερα το πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης του ΟΑΕΔ για 10.000 ανέργους - Ποιοι μπορούν να ενταχθούν


Αρχίζει σήμερα Τετάρτη 10 Ιουλίου το πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης του ΟΑΕΔ με στόχο την επιχορήγηση 10.000 ανέργων, ηλικίας από 18 έως 66 ετών. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ακόμη και οφειλέτες του ΕΦΚΑ.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι άνεργοι να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ∆ΟΥ. Μάλιστα, θα μπορούν να ενταχθούν και όσοι είχαν προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα αρκεί να την έχουν διακόψει έως 31/12/2011. Επιδότηση μπορούν να δικαιωθούν ακόμη και όσοι οφείλουν εισφορές που αφορούν προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Θα αποκτούν ενημερότητα λόγω της υπαγωγής τους στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και θα παραμένουν ενήμεροι για όσο διάστημα είναι συνεπείς με τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια