Ενεργοποιείται" το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ e- Business - Τι χρηματοδοτείται και ποιους αφορά - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Σάββατο 22 Ιουνίου 2019

Ενεργοποιείται" το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ e- Business - Τι χρηματοδοτείται και ποιους αφορά


Αρχίζει σήμερα η κατάθεση επιχειρηματικών προτάσεων για το πρόγραμμα «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου».

Όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας για το ΕΣΠΑ,το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) της περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη λειτουργία τους, ώστε να αναπτύξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στις ακόλουθες ενέργειες:

- Ηλεκτρονικό εμπόριο

- Ηλεκτρονικές κρατήσεις

- Εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ

- Διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ

- Ψηφιακή προβολή - Διαφήμιση

Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων ξεκινάει σήμερα 20 Ιουνίου 2019 και θα διαρκέσει έως 9 Σεπτεμβρίου 2019 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνσηwww.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business) ΙΙ».

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν σε επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται σε 4 βασικές κατηγορίες με σχετικές υποκατηγορίες:

* Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

* Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

* Προβολή, προώθηση, δικτύωση

* Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 2.300.000 ευρώ και στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις, έως το 150% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ενώ υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης στις περιπτώσεις που είτε προκύπτει ισοβαθμία των τελευταίων στην κατάταξη σχεδίων είτε υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για τη χρηματοδότηση των θετικά αξιολογημένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες