Κατατέθηκε από τον Αντώνη Μαρκούλη στο Πρωτοδικείο Βέροιας η δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»

Κυριακή 5 Μαΐου, και ώρα 19:00 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βέροιας η
δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» με
επικεφαλής τον Αντώνη Μαρκούλη. Ο συνδυασμός περιλαμβάνει εξήντα τρεις (63)
υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, δηλαδή τον ανώτατο δυνατό αριθμό
υποψηφίων. Ο συνδυασμός «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» συμμετέχει με
το ίδιο έμβλημα και όνομα σε άλλες εννέα (9) Κοινότητες του Δήμου Βέροιας,
εκπροσωπείται σε ανεξάρτητους συνδυασμούς σε άλλες τέσσερις (4) Κοινότητες,
ενώ υποστηρίζει υποψήφια πρόεδρο σε μία (1) Κοινότητα κάτω των 300 κατοίκων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια