Καταργούνται τρία επιδόματα για τις επικουρικές - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Σάββατο 14 Απριλίου 2018

Καταργούνται τρία επιδόματα για τις επικουρικές


Κατάργηση τριών επιδομάτων για τις επικουρικές συντάξεις έρχεται να βάλει εγκύκλιος του ΕΤΕΑΕΠ που κοινοποιήθηκε από τον ΕΦΚΑ. Με αίτηση από 1/1/2015 και από 13/5/2016 παύουν να καταβάλλονται: Το επίδομα συζύγου ή τέκνων (ήταν 10% και 5% της επικουρικής σύνταξης). Το επίδομα αναπηρίας (ήταν ίσο με το 50% της σύνταξης). Τα έξοδα κηδείας (που έδιναν με διαφορετικά ποσά τα Ταμεία). Όσοι αιτήθηκαν και πληρώθηκαν επικουρική σύνταξη μέχρι 31/12/2014 εξακολουθούν να παίρνουν τα επιδόματα ή τα έξοδα κηδείας, με τη διαφορά όμως ότι κατά τον επανυπολογισμό της επικουρικής σύνταξης που έχει γίνει για τους 1,2 εκατ. δικαιούχους του ΕΤΕΑΕΠ, τα επιδόματα συζύγου και αναπηρίας αναπροσαρμόστηκαν στο 10% και το 50% της νέας και μικρότερης σύνταξης. Η μείωση αυτή φάνηκε μόνο σε όσους είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ. Ενώ για τους υπόλοιπους (με άθροισμα κάτω των 1.300 ευρώ), η μείωση έγινε μεν, αλλά θα φανεί με την περικοπή έως 18% που θα εφαρμοστεί από την 1η/1/2019. Για όσους όμως κάνουν αίτηση ή έχουν έναρξη πληρωμής επικουρικής σύνταξης από 1/1/2015 και μετά, οι εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ αναφέρουν ότι δεν θα χορηγείται αναφέρουν ότι δεν θα χορηγείται το επίδομα συζύγου ή το επίδομα τέκνου ενώ δεν θα καταβάλλονται ούτε το επίδομα αναπηρίας εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μετά τις 13/5/2016. Επομένως οι αιτήσεις στο τ.ΕΤΕΑΜ για χορήγηση του επιδόματος απολύτου αναπηρίας από 13/5/2016 και μετά καθώς και περιπτώσεις κατά τις οποίες η έναρξη καταβολής του επιδόματος ανατρέχει μετά τις 13/5/2016 θα απορρίπτονται σημειώνεται στις δύο εγκυκλίους. Δεν χάνουν το επίδομα όσοι είχαν παράταση της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας αναπηρίας, ανεξάρτητα εάν η σχετική αίτηση για την εκ νέου κρίση από τα ΚΕΠΑ υποβλήθηκε πριν ή μετά την 1η/1/2015. Αντίθετα σε περίπτωση που προκύπτει διακοπή της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η σύνταξη επαναχορηγείται μετά την 1η/1/2015, τότε ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού και δεν χορηγείται επίδομα αναπηρίας. Ομοίως σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος μετά την 1η/1/2015, ο υπολογισμός της σύνταξης γήρατος γίνεται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο και δεν θα χορηγείται κανένα επίδομα. Οι δύο εγκύκλιοι πατούν σε υπουργική απόφαση που εξέδωσε τον ιούνιο του 2017 ο Τ. Πετρόπουλος. Αιτήσεις για χορήγηση εξόδων κηδείας ή επιδομάτων απολύτου αναπηρίας που έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 12/5/2016 κρίνονται με βάση το προϊσχύον νομικό πλαίσιο ενώ η προσαύξηση της σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων παύει να χορηγείται σε όσους η σύνταξή τους υπολογίζεται με το νέο τρόπο, δηλαδή με αίτηση από 1/1/2015 και μετά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες