Φορολογική υποχρέωση πριν να πληρωθούν οι επιδοτήσεις αγροτών - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Φορολογική υποχρέωση πριν να πληρωθούν οι επιδοτήσεις αγροτών

Σε καταβολή του αναλογούντος φόρου πολύ πριν εισπράξουν τις κοινοτικές ενισχύσεις, υποχρεώνονται χιλιάδες αγρότες, µε βάση τις πρώτες διευκρινήσεις που δίνονται από τις αρµόδιες οικονοµικές αρχές για τη συµπλήρωση των φετινών δηλώσεων εισοδήµατος, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Agrenda. Με βάση το έτος αναφοράς μετράει ο φόρος. Σε ταμειακό αδιέξοδο οδηγούνται χιλιάδες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αποστολή Εκτύπωση Κεφαλαιώδους σηµασίας είναι η αποσαφήνιση µε βάση την οποία οι ενισχύσεις καταγράφονται στη φορολογική δήλωση µε βάση το έτος αναφοράς, δηλαδή το έτος από το οποίο πηγάζουν και όχι τη χρονιά κατά την οποία πιστώνονται στο λογαριασµό του δικαιούχου. Αυτό είναι τεράστιο βάρος. Άλλο εφεύρηµα και συνάµα δικαιολογία για αθέτηση πληρωµών αποτελεί η χρησιµοποίηση εκ µέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ αραχνιασµένων αρχείων των φορολογικών αρχών, βάσει των οποίων «φαίνονταν» αρκετοί παραγωγοί ως µη ενεργοί, µε αποτέλεσµα να κόβονται από πληρωµές. Κάτι τέτοιο συνέβη, σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda, κατά την πληρωµή α’ δόσης τσεκ στις 7 ∆εκέµβρη. Τότε, παρατηρήθηκε το φαινόµενο να µην πληρωθεί τη βασική πολύς κόσµος, διότι δεν είχε οριστικοποιήσει φορολογικές δηλώσεις το ∆εκέµβρη του 2015 και για τον λόγο αυτό, στην πλατφόρµα του Taxisnet εµφανίζονταν ως µη ενεργοί αγρότες. Εν συνεχεία παρότι τακτοποίησαν τις εκκρεµότητες στις φορολογικές τους δηλώσεις, δεν πληρώθηκαν ούτε τη συνδεδεµένη στις 4 Απριλίου 2016, επειδή, κατά πώς φαίνεται, ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιµοποίησε και πάλι το παλιό αρχείο του Taxisnet. Σύµφωνα µε πληροφορίες δε από τις αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την καταβολή της δεύτερης δόσης της βασικής ενίσχυσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε προγραµµατίσει το ενηµερωµένο αρχείο του Taxis, αλλά να τακτοποιήσει µόνο την πληρωµή της πρώτης δόσης της βασικής ενίσχυσης, ενώ είναι άγνωστο πότε θα καταβληθεί η συνδεδεµένη ενίσχυση για τους αγρότες που δεν έχουν πληρωθεί. Διπλό το βάρος αν υπολογιστεί ότι υπάρχει και προκαταβολή ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟY ΘΩΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ* Οι επίσηµες βεβαιώσεις εφορίας φορολογικού έτους 2014 ή 2015 που εκδίδει επίσηµα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε τους ενδιαφερόµενους και όχι τα έντυπα που µπορεί να εκτυπώσει κάθε αγρότης από το site του οργανισµού πληρωµών «περνάνε» στην εφορία, µε βάση τελευταίες οδηγίες του υπουργείου Οικονοµικών στις οποίες έχουν αντίλογο οι φοροτεχνικοί. Μέχρι την Πέµπτη οι λογιστές συµβούλευαν τους αγρότες πως αρκεί απλή εκτύπωση σε excel από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ για να δηλωθούν στη φορολογική τα ποσά των επιδοτήσεων, ωστόσο το υπουργείο Οικονοµικών ανέτρεψε το σχεδιασµό αυτό, µε την αιτιολογία ότι «υπάρχει διαφορετική απεικόνιση των καταβληθεισών αγροτικών επιδοτήσεων από αυτή που αναγράφεται στις επίσηµες βεβαιώσεις που χορηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Με αφορµή τις νεότερες οδηγίες οι φοροτεχνικοί Γιώργος Παπαδηµητρίου και Κώστας Νιφορόπουλος, σηµειώνουν αµφότεροι πως υπάρχουν δυο δρόµοι πλέον για τη δήλωση των επιδοτήσεων, εξηγώντας ότι: Στα σεµινάρια, αλλά και στις σηµειώσεις µας, µε θέµα την φορολογία των αγροτών είµασταν υπέρµαχοι της άποψης ότι , από την στιγµή που είχαµε την πληροφορία από το επίσηµο site του ΟΠΕΚΕΠΕ για το ποσό των επιδοτήσεων που αφορούν το έτος Χ, ( είτε εισπράχθηκαν στο έτος Χ είτε στο έτος Χ+1 ) να καταχωρηθούν στα έσοδα του έτους Χ γιατί αυτό προβλέπει η ΠΟΛ.1116/10.6.2015 και επίσης η ΠΟΛ. 1003/2014, η οποία ερµήνευσε το Ν. 4308/2014, µε τον οποίο προσπαθούµε να ξεφύγουµε από την τυπολατρεία των προηγούµενων ετών, [« Η ουσία πάνω από τον τύπο »], σου δίνει την δυνατότητα ( όπως αναφέρουµε ανωτέρω ), « Η συναλλαγή δύναται να τεκµηριώνεται από …… ή άλλο ανάλογο στοιχείο) ». Τώρα, µετά την απόφαση της 1/6/2016 έχουµε µπροστά µας δύο δρόµους : ∆ρόµος πρώτος: Να συνεχίσουµε να καταχωρούµε τα έσοδα των επιδοτήσεων µε βάσει τις προβλέψεις των ΠΟΛ.1116/10.6.2015 και η ΠΟΛ. 1003/2014 και στηριζόµενοι στο άρθρο 9. Ερµηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες ( του νόµου 4174/2013 ), το οποίο αναφέρει τα εξής : « 1. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει ερµηνευτικές εγκυκλίους, καθώς και Οδηγίες για την εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι δηµοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονοµικών και ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους. 2. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσµευτικές για τη Φορολογική ∆ιοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή τροποποιηθούν, λόγω αλλαγής της νοµοθεσίας. 3. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσµευτικές για τους φορολογούµενους 4. Απαντήσεις που παρέχονται ή απόψεις που διατυπώνονται από υπάλληλο της Φορολογικής ∆ιοίκησης σχετικά µε την ερµηνεία της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν δεσµεύουν τη Φορολογική ∆ιοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό προβλέπεται στον Κώδικα. 5. Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της φορολογικής διοίκησης αναφορικά µε τη φορολογική του υποχρέωση, δεν του επιβάλλεται πρόστιµο ανακριβούς δήλωσης ή µη υποβολής δήλωσης ». ∆ρόµος δεύτερος: Να καταχωρούµε τα έσοδα των επιδοτήσεων µε βάσει τις προβλέψεις Αριθ. πρωτ.: ∆ΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016/1.6.2016 µε θέµα : « Φορολογική αντιµετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 » ( δηλαδή µόνο ότι γράφει η « Βεβαίωση» ). Σχετικά µε τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογικού έτους 2014 και 2015 ( έως την δηµοσίευση της απόφασης ) , σε σχέση µε την εφαρµογή της απόφασης αυτής υπενθυµίζουµε ότι ο ΝΟΜΟΣ 4174/2013 ( άρθρο 9, παρ. 1 ) αναφέρει ότι : «Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι δηµοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονοµικών και ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους». Ο δεύτερος λοιπόν δρόµος, σε σχέση µε τον πρώτο, θα δηµιουργήσει µεγάλη απόκλιση µεταξύ του ποσού των επιδοτήσεων που δηλώνονται στην αρχική φορολογική δήλωση σε σχέση µε το ποσό των επιδοτήσεων που θα δηλωθούν µε την συµπληρωµατική δήλωση. * Φοροτεχνικού – Προέδρου Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων Νοµού Καρδίτσας) ∆εν απαιτούνται συγκεντρωτικές τριμηνιαίες με επιδοτήσεις αγροτών Όπως εξηγεί ο Γιώργος Παπαδηµητρίου σε σχέση µε τις τριµηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποβάλλει στις ΜΥΦ του, τα πάντα όλα. Καλά κάνει. ∆ικαίωµα του είναι να κάνει ότι θέλει. Από την πλευρά µας, δεν έχουµε καµιά υποχρέωση να συµφωνήσουµε ντε και καλά µαζί του. Η ανησυχία των περισσότερων συναδέλφων ότι στη διασταύρωση που θα γίνει θα προκύψουν διαφορές, δεν θα πρέπει να µας απασχολεί αφού έχουµε υποβάλλει από την πλευρά µας όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία. Π.χ. ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποβάλλει στις ΜΥΦ του τις επιδοτήσεις για αγρότες του ειδικού καθεστώτος. θα πρέπει να υποβάλλουµε κι εµείς; Όχι, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται». Σε περιπτώσεις ζημιάςγίνεται ενεργοποίηση υπολογισμού τεκμηρίων Σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο προσδιορισµού του φόρου περιλαµβάνονται στο έντυπο Ε-1, σύµφωνα µε όσα εξηγεί στο Άρθρο του ο Γιώργος Παπαδηµητρίου. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει: «Στο Ε-1 όσον αφορά τις επιδοτήσεις, έχουµε µία διαφορά σε σχέση µε πέρυσι: στον κωδικό 659 / 660 έχει προστεθεί το πεδίο «λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις. Αυτή η αλλαγή που υπάρχει φέτος, έχει αλλάξει τον τρόπο προσδιορισµού του φόρου γιατί, στις περιπτώσεις ζηµιάς από αγροτική δραστηριότητα, ενεργοποιείται ο υπολογισµός των τεκµηρίων µε υπολογισµό φόρου στο 13%. Ενώ στο φορολογικό έτος 2014 ο υπολογισµός του φόρου γινόταν µε τα κριτήρια των µισθωτών. Κι εδώ επίσης δεν υπάρχει περιθώριο επιλογής. Είµαστε υποχρεωµένοι να επιλέξουµε στον 659 / 660 τον όρο λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις – αποζηµιώσεις. Θα πρέπει να προσεχθούν επιδοτήσεις οι οποίες έχουν λειτουργήσει αντίστροφα. Π.χ. σε πολλές περιπτώσεις η επιδότηση που δόθηκε στους νέους αγρότες ως κίνητρο για ενασχόληση µε τον πρωτογενή τοµέα (µέτρο 112), η πληρωµή της επιδότησης αυτής έγινε το ∆εκέµβριο 2014, όµως αφορά το έτος 2015. Και σε αυτή την περίπτωση, η φορολόγηση γίνεται στο έτος ενίσχυσης, δηλαδή (στο παράδειγµά µας) στο φορολογικό έτος 2015. Μία παρατήρηση για τις αποζηµιώσεις. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις κατά τις οποίες, έγινε η αίτηση για αποζηµίωση το 2014, εγκρίθηκε το 2015και καταβλήθηκε στο δικαιούχο το 2016. Η καταχώρηση της αποζηµίωσης (η οποία σε κάθε περίπτωση είναι αφορολόγητη και δεν καλύπτει τεκµήρια), γίνεται στο έτος έγκρισης. Εφόσον αυτό δεν µπορεί να προσδιοριστεί, τότε καταχωρούµε την αποζηµίωση στο έτος είσπραξης. Σε κάθε περίπτωση όµως όπως αναφέρω πιο πάνω, είναι τελείως πληροφοριακό φορολογικά».

Post Bottom Ad

Σελίδες