ΥΠΟΙΚ: Τι αλλάζει στην έκδοση Ενημερότητας - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

ΥΠΟΙΚ: Τι αλλάζει στην έκδοση Ενημερότητας

Με σκοπό τη διευκόλυνση και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους, ολοκληρώθηκε, μετά από οδηγίες της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, η αναβάθμιση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο» (Δ.ΗΛΕ.Δ. / Γ.Γ.Δ.Ε.).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εφεξής, εκδίδεται ηλεκτρονικά αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.
2) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι συνολικές οφειλές δεν υπερβαίνουν τα 30 ευρώ.
3) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι οφειλές δεν είναι ληξιπρόθεσμες.
4) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, εφόσον οι οφειλές είναι ρυθμισμένες και η ρύθμιση είναι ενήμερη.
Η αίτηση για τη χορήγηση, ηλεκτρονικά, του αποδεικτικού ενημερότητας έχει τροποποιηθεί και απαιτείται να καταχωρούνται:
1) Η αιτία έκδοσης:
• Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.
• Είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης.
• Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.
2) Ο φορέας κατάθεσης.
3) Τα στοιχεία τίτλου πληρωμής, σε περίπτωση που η αιτία έκδοσης αφορά σε είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.

Post Bottom Ad

Σελίδες