Προσλήψεις στο ΕΚΑΒ από τους προστατευόμενους του Ν. 2643/1998 - ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS


5 Νοε 2014

Προσλήψεις στο ΕΚΑΒ από τους προστατευόμενους του Ν. 2643/1998

Σε διορισμό δεκατεσσάρων προστατευόμενων του νόμου Ν. 2643/1998 προχωρά με απόφαση του το υπουργείο Εργασίας. Οι διοριστέοι θα προσληφθούν στο ΕΚΑΒ ως Πλήρωμα ασθενοφόρων

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εργασίας καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας Δ.Ε. Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β., ττου πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε δέκα τέσσερις (14). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΕΙΣ Ν. 2643/1998
 α) Άτομα με ειδικές ανάγκες 4 προσλήψεις
β) Πολύτεκνοι 2 προσλήψεις 
γ) Εθνική Αντίσταση 2 προσλήψεις
 δ) Έμμεση ΑΜΕΑ  1 πρόσληψη 
ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λπ. 1 πρόσληψη
 στ) Τρίτεκνοι 4 προσλήψεις