ΟΑΕΕ-Τι αλλάζει στη θεώρηση βιβλιαρίων - ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS


11 Οκτ 2014

ΟΑΕΕ-Τι αλλάζει στη θεώρηση βιβλιαρίων

ΟΑΕΕ-Τι αλλάζει στη θεώρηση βιβλιαρίωνΟ Ο.Α.Ε.Ε. ενημερώνει, ότι δεν απαιτείται πλέον η προσέλευση των άμεσα ασφαλισμένων στις Υπηρεσίες του για ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας, η οποία στο εξής γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς την αποστολή αυτοκόλλητων ετικετών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, προσέλευση απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν προστατευόμενα μέλη (τέκνα άνω των 18 ετών, σύζυγοι κλπ).
Η κατ΄ έτος θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας καταργήθηκε από τις 20-6-2014 ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης οικ11810/179/Φ80353/2-6-2014.