Που είναι οι πρόεδροι των τοπικών; τι λέει ο νόμος; πρέπει να είναι στα συμβούλια; - ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS


12 Οκτ 2014

Που είναι οι πρόεδροι των τοπικών; τι λέει ο νόμος; πρέπει να είναι στα συμβούλια;

Ήδη κάποια δημοτικά συμβούλια έγιναν στον δήμο της Βέροιας,και η απουσία των τοπικών προέδρων των χωριών είναι εμφανείς εκτός από μερικούς προέδρους που έρχονται και είναι μετρημένοι στα δάχτυλα....

Αλήθεια τι προβλέπει ο νόμος γιατους προέδρους;
Είναι υποχρεωμένοι να είναι στα δημοτικά συμβούλια ναι η όχι;

Αν είναι υποχρεωμένοι οι πρόεδροι να πηγαίνουν στο δημοτικό συμβούλιο ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να πάρει κάποια μέτρα και να εφαρμόσει τους νόμους.
Είναι απαράδεκτη η εικόνα οι τοπικοί άρχοντες των χωριών να λείπουν από τα συμβούλια,όταν εκεί μέσα συζητιόνται προβλήματα για όλο τον δήμο.
Ακούμε κάποιους από τα χωριά κατοίκους να λένε ότι δεν κάνει τίποτα ο δήμος για τα χωριά τους,αλλά ποτέ δεν αναρωτήθηκαν αν οι πρόεδροι πάνε στο δημοτικό συμβούλιο να θέσουν τα προβλήματα.