Διαβάστε που κόβετε η κυκλοφορία στην Βέροια - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε που κόβετε η κυκλοφορία στην Βέροια"Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην πόλη της Βέροιας κατά την τέλεση του
ποδοσφαιρικού αγώνα ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ".
Α΄  Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 "περί  κυρώσεως του Κ.Ο.Κ."
2.-Την υπ΄ αριθμ. 1003/2/48-λστ΄ από 26-02-2013 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας.
και
Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διεξαγωγή του εν θέματι
ποδοσφαιρικού αγώνα την 27-02-2013,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο  1
ο
-Την Τετάρτη 27-02-2013 και κατά τις ώρες 15:00΄ έως 21:00΄ διακόπτουμε την κυκλοφορία παντός
είδους οχημάτων στην ενταύθα οδό Σταδίου, από τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης έως τη
συμβολή της με την οδό Παυσανίου.
-Επιπροσθέτως, την ίδια ως άνω ημερομηνία και ώρες, απαγορεύουμε τη στάση και τη στάθμευση
παντός είδους οχημάτων στην οδό Ευριπίδου από τη συμβολή της με την οδό Σταδίου έως τη
συμβολή της με την οδό Αισχύλου εκατέρωθεν της οδού και στην οδό Σταδίου από την συμβολή της
με την οδό Παυσανίου έως τη συμβολή της με την οδό Ζωναρά εκατέρωθεν της οδού.
Ά ρ θ ρ ο  2
ο
-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
458 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 Ν.2696/99 (Α-57) «Περί Κυρώσεως
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Ά ρ θ ρ ο  3
ο
-Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα,
ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των
παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες