12 Δεκ 2018

Παρελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες εκτιμήσεων

Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες
εκτιμήσεων για τις ζημίες φυτικής παραγωγής που προκλήθηκαν από τον παγετό της 1 ης
Μαρτίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες ή ενστάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
απευθύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, γραφείο 3
(Δημαρχείο), τηλ. 2331350535, μέχρι τις 21/12/2018.