5 Οκτ 2018

Συναγερμός σε όλη την χώρα την τρίτη το πρωί

Την Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2018 στα πλαίσια της Άσκησης ΤΑΜΣ
«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018». και τοπική ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί, σε όλη την
Επικράτεια, δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των Συστήματος Αυτόματου
Τηλεχειρισμού των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, όπως παρακάτω:
Ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια
εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).
Ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60)
δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
Επίσης γνωστοποιείται στο κοινό, ότι η ήχηση των Σειρήνων συναγερμού
Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος
σύγχυσης ή ανησυχίας.