4 Οκτ 2018

Δείτε που θα έχει Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ημαθία

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α ́ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την υπ ́αριθμ. Φ2.3.5/35/1869/428717 από 03/09/2018 έγγραφο της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με συνημμένη
την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη,
3. Την υπ ́αριθμ. Φ2.3.5/35/2057/474016 από 26/09/2018 έγγραφο της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
4. Την υπ ́αρίθμ. 2501/10/574-ιε ́ με (ΑΔΑ:6Δ1746ΜΚ6Π-1ΞΛ) από 29-09-2018
Απόφαση κου Δ/ντή Δ.Α. Ημαθίας,
5. Την υπ ́αριθμ. Φ2.3.5/35/2108/489706 από 03/10/2018 έγγραφο-αίτηση της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
6. Την υπ ́αριθμ. 4842/18/1998660 από 04/10/2018 Αναφορά – πρόταση Τ.Τ.
Βέροιας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης

και

Β ́ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης εργασιών που αφορούν αποξηλώσεις χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας,
καθώς επίσης εργασίες τοποθέτησης νέων στηθαίων ασφαλείας από Χ.Θ. 17+400 έως
Χ.Θ. 18+000 της επαρχιακής οδού Ε.Ο. 2 Τμήμα Διασταύρωση Κουστοχωρίου έως
Κάτω Βέρμιο (οι μετρήσεις ξεκινούν από τη διασταύρωση με Ε.Ο.4).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο Μονό

α) Την παράταση ισχύος της ανωτέρω με α/α 4 Απόφασής μας, την Παρασκευή 05-10-
2018, προκειμένου ολοκληρωθούν πλήρως οι εν θέματι εργασίες.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 04 Οκτωβρίου 2018

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ. Αρίθμ. 95Β-1/2018

2

β) Κατά τα λοιπά, ισχύει η ανωτέρω με α/α 4 σχετική Απόφασή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε