22 Σεπ 2018

Πρόστιμο 50.000 ευρώ για κάμερες εντός και εκτός των γραφείων δικηγορικής εταιρείαςΣτο ταμείο θα κληθεί γνωστή δικηγορική εταιρία μετά την απόρριψη του αιτήματος της από την Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ να «παγώσει» πρόστιμο 50.000 ευρώ που της επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος καμερών στο χώρο εργασίας.... 

μέχρι τον ερχόμενο Μάιο οπότε και εκδικάζεται η προσφυγή της.

Η Επιτροπή Αναστολών (264/2018) δεν δέχτηκε τον ισχυρισμό της εταιρίας ότι θα προκληθεί ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία και μείωση της επαγγελματικής της αξιοπιστίας, στην περίπτωση που καταβάλλει το ποσό.

Το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς της δικηγορικής εταιρίας κρίνοντας, μεταξύ άλλων, πως μόνη η οικονομική ζημία, ως κατ’ αρχήν επανορθώσιμη, δεν αποτελεί λόγο αναστολής της εκτέλεσης πράξης.

news