10 Αυγ 2018

Σύγκλιση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα “Ενδυνάμωση δασοπυροσβεστικού μηχανισμού


 
 
 
  
  
Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07-06-2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3013/02 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» 
3. Την αριθμ. 254/15464/31-07-2018 Απόφασης Δημάρχου με την οποία συγκροτήθηκε το ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλεξάνδρειας
4. Το υπ’ αριθ. 12 Φ.702.15/910-08-2018  έγγραφο της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Ημαθίας, Π.Υ. Βέροιας και το υπ' αριθ. 1084 Φ.702.15/10-08-2018 έγγραφο της Π.Υ. Αλεξάνδρειας για την ανάγκη σύγκλισης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας 
           
Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας (κτίριο Δημαρχείου), Εθνικής Αντίστασης 42 στην Αλεξάνδρεια, με θέμα “Ενδυνάμωση δασοπυροσβεστικού μηχανισμού όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι (3) και (4)”.
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε