6 Ιουλ 2018

Και το επιμελητήριο Ημαθίας στηρίζει το συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ημαθίας
συνεδρίασε εν απαρτία σήμερα Παρασκεύη 6/07/2018 και
αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει το συλλαλητήριο που θα
πραγματοποιηθεί στην Βεργίνα την Δευτέρα 9/07/2018.