6 Ιουλ 2018

Υποβολή δηλώσεων μπορούν να κάνουν οι αγρότες για τις ζημίες

Οι Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ στον Δήμο Βέροιας ενημερώνουν τους
παραγωγούς ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους παρέχουν
πληροφόρηση με ανακοινώσεις σχετικά με το τόπο και το χρονικό
διάστημα στο οποίο οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν Δηλώσεις
Ζημιάς του ΕΛΓΑ .
Η αρμοδιότητα για το ποιες καλλιέργειες (πχ ροδάκινα ή δαμάσκηνα
ή βερίκοκα κ.ο.κ) θα αποζημιωθούν καθώς και το αίτιο της ζημιάς
(χαλάζι, βροχή, παγετός κοκ) ανήκει αποκλειστικά στο Τοπικό
Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ και καμία ευθηνή δεν φέρουν οι
Ανταποκριτές ή ο Δήμος στον οποίο απασχολούνται.