7 Ιουλ 2018

Πότε θα πληρωθούν οι δόσεις ρυθμίσεων για οφειλέτες του τέως ΟΑΕ

Οφειλέτες του τέως ΟΑΕΕ που πληρώνουν δόσεις ρυθμίσεων για χρέη προς τον ασφαλιστικό φορέα, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ.
Όσοι καταβάλλουν δόσεις μέσω παγίων εντολών, οι δόσεις Ιουνίου και Ιουλίου θα εισπραχθούν ως εξής:
- Στις 23 Ιουλίου για όσους βρίσκονται στη ρύθμιση Ν. 4305/2014
- Στις 31 Ιουλίου, για όσους έχουν ενταχθεί στις λοιπές ρυθμίσεις (Ν. 4152/13- Πάγια Ρύθμιση, Νέα Αρχή και 4321/15).