2 Ιουλ 2018

Αιτήσεις στο Νοσοκομείο της Βέροιας για Ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Της κοινής ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ με Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/ΓΠ.55004/15-13/6/2016 «Ρύθμιση θεμάτων που
αφορούν τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»
2. Της Απόφαση Αρ.Πρωτ.Γ6α/Γ.Π. 39625/16-6-2018, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ Β΄ 2482)
με θέμα «Λειτουργία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019»
ΚΑΛΕΙ τους υποψήφιους καταρτιζόμενους σε τμήματα χειμερινού εξαμήνου εκπαιδευτικής περιόδου
2018-19 στην Ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας. Η κατάθεση των αιτήσεων
των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Ιούλιο τις παρακάτω ημερομηνίες :
12/7, 26/7, 9/8, 23/8 και από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου από 8.30 πμ έως 13 μμ.
Οι αιτήσεις επιλογής των καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν. Βέροιας υποβάλλονται στην Σχολή
που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου Βέροιας
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψήφιων
καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν τα ακόλουθα:
1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται στο Δ. Ι.Ε.Κ
2. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου
θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ για τη χρήση του στην επιλογή και θα
επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία
(ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα
που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην
οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή
τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς
που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία
6. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται
η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για
τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του
ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του,
εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.
Την ίδια περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων από αποφοίτους ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β
Κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το Γ
εξάμηνο σπουδών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2331351145, 6986623716, 6944726416 και στην
ιστοσελίδα του νοσοκομείου www. verhospi.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε