11 Ιουλ 2018

118 θέσεις εργασίας σε όλη την χώρα από το Υπουργείο Εσωτερικών


Διαδικασία πρόσληψης 118 υπαλλήλων σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο υπουργός με απόφασή του ενέκρινε συμβάσεις 8-9 μηνών σε διάφορους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της χώρας. Πλέον, αναμένεται η έγκριση των σεχτικών προκηρύξεων από το ΑΣΕΠ και η δημοσίευσή τους. Συγκεκριμένα, αναμένεται να υπογραφού, ως εξής, 94 συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου και 24 μίσθωσης έργου στις Περιφέρειες: Αιγαίου (14 θέσεις) Αττικής (41 θέσεις) Μακεδονίας-Θράκη (30 θέσεις) Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου (33 θέσεις)