21 Ιουν 2018

Ο εκδοτικός οίκος Super Course ELT Publishing ζητάει προσωπικό

Ο εκδοτικός οίκος Super Course ELT Publishing ζητά 1 άτομο για τη στελέχωση του
τμήματος Digital Marketing στη Βέροια.
Απαιτούμενα προσόντα:
 πολύ καλή/άριστη γνώση SEO & SEM tools
 πολύ καλή/άριστη γνώση Adwords (Google, Bing Αds, Yahoo search Ads)
 άριστες γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
 Χρήση της πλατφόρμας www.alexa.com
Προσφέρονται:
 Σύγχρονο, οργανωμένο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 Full-time, πενθήμερο πρωινό ωράριο
 Πλήρης ασφάλιση
 Πολύ ικανοποιητικές απολαβές...

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών, στείλτε μας e-mail στο
cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου 2018 με την ένδειξη ‘’SEO & Google Adwords expert’’.
---------------------------------------------------------------------------------
Ο εκδοτικός οίκος Super Course ELT Publishing ζητά μόνιμο προσωπικό για τη
στελέχωση του τμήματος τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών στη
Βέροια.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.
- Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία.
- Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.
- Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ομαδικότητα.

Παρέχεται:
• Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον.
• Πολύ ικανοποιητικές απολαβές, δώρα, επιδόματα, πρωινή απασχόληση και
πλήρης ασφάλιση.
• Συνεχής εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών, στείλτε μας e-mail στο
cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου 2018 με την ένδειξη "Τμήμα Τηλεφωνικής

Εξυπηρέτησης  2331 073777