28 Ιουν 2018

Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι παραλήφθηκε από τον ΕΛΓΑ, ο «Πίνακας Διοικητικού Ελέγχου

Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι παραλήφθηκε από τον ΕΛΓΑ, ο «Πίνακας
Διοικητικού Ελέγχου – Πόρισμα Δικαιούχων Φυτικού» για το εγκεκριμένο πρόγραμμα
ΚΟΕ «ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2014-2015» στον οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του
διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς
επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών.
Ο Πίνακας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για τριάντα (30 ημέρες), δηλαδή μέχρι
την 25 η Ιουλίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον
ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, γραφείο 3 (Δημαρχείο), τηλ.
2331350535.