17 Ιουν 2018

ΟΑΕΔ: Προσλαμβάνει, άμεσα, εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ


Απόφαση εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), που πρόκειται να απασχοληθούν στον ΟΑΕΔ. Σημειώστε: Στα δικαιολογητικά της επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο, θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκεια αποκλειστικά σε ώρες.