29 Ιουν 2018

Η Κονσερβοποιία Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ ζητάει προσωπικό


Η Κονσερβοποιία Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. πληροφορεί με ανακοίνωσή της, πως δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας. Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν τις παρακάτω 5 ειδικότητες:
1. Μηχανικοί
2. Χειριστές - Βοηθοί χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
(κλαρκ)
3. Τεχνολόγοι Τροφίμων
4. Τεχνολόγοι Γεωπονίας
5. Εποχιακό προσωπικό εργάτριες/εργάτες

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23310 97700
Τμήμα Προσωπικού και Ανθρωπίνου Δυναμικού
e-mail: almme@otenet.gr