14 Ιουν 2018

ΕΛ.ΑΣ.: Νέες προσλήψεις χωρίς απολυτήριο


Νέα προκήρυξη ετοιμάζει η Ελληνική Αστυνομία για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε ήδη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων στον νέο διαγωνισμό.

Οι θέσεις αφορούν προσωπικό καθαριότητας για τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο θα απασχοληθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 18 μηνών