7 Ιουν 2018

Κοινωφελής: Νέο πρόγραμμα σε υπουργεία και υπηρεσίες


Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

Σημειώστε:

Αφορά ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 45 ετών.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 6 μήνες καταγεγραμμένης ανεργίας.

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 8 μήνες.

Το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δημόσιες υπηρεσίες των δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας και Ασπρόπυργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ.

Κριτήρια

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας

Ανεργία συζύγου

Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω)

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Αριθμός ανήλικων τέκνων

Διακιούχοι ΚΕΑ

Γονείς ή παιδιά (ανήλικα - ενήλικα) ΑΜΕΑ

Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ξεκινήσει όταν το πρόγραμμα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ.