4 Ιουν 2018

Συνελήφθη στην Κουλούρα από την δημοτική αστυνομία της Βέροιας

Στα πλαίσια καλής συνεργασίας της Δημοτικής Αστυνομίας, της Κτηματικής Υπηρεσίας
του Δημοσίου και της Ελληνικής Αστυνομίας , συνελήφθη την Παρασκευή 02-06-2018 το
απόγευμα χειριστής εκσκαφέα που διαμόρφωνε στραγγιστικό αυλάκι, κατά μήκος και εις
βάρος του αναχώματος στην περιοχή της Κουλούρας Ημαθίας, με κίνδυνο να προκληθούν
βλάβες σε έργα υποδομής στην περιοχή (πχ ανάχωμα-αγροτικός δρόμος).