8 Ιουν 2018

271 συμβασιούχοι σε 18 δήμους


Στην πρόσληψη 271 συμβασιούχων, με έγκριση από το υπουργείο Εσωτερικών, αναμένεται να κινηθούν δήμοι σε όλη την χώρα. Οι ανακοινώσεις έγιναν με δύο ξεχωριστές εγκριτικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, 18 δήμοι σε Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και νησιωτικές περιοχές θα απασχολήσουν προσωπικό με συμβάσεις από 8 έως και 12 μήνες.