2 Ιουν 2018

Φορολογικές Δηλώσεις: Έχει υποβληθεί το 20%


Mόνο 1.372.408 δηλώσεις Ε1 έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στο Taxisnet,που σημαίνει ότι έχει κατατεθεί το 20% των δηλώσεων. έχει κατατεθεί μόλις το 20% του συνόλου των δηλώσεων . Από τις 1.363.859 εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οι 725.569 δηλώσεις είναι μηδενικές (το 53,20% του συνόλου), οι 456.452 είναι χρεωστικές (το 33,47% του συνόλου) και οι 181.838 δηλώσεις είναι πιστωτικές (το 13,33% του συνόλου).