12 Ιουν 2018

Νέες προκηρύξεις για 19 προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ


Νέες εγκρίσεις για την πρόσληψη 19 εποχικά εργαζομένων εξέδωσε το ΑΣΕΠ για τέσσερις Διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ. Δεκατέσσερις θέσεις κατανέμονται στην Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου, μία θέση στην Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Αττική, και από δύο στις Διευθύνσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πάτρα) και Νησιών (Κως). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να διαθέτουν τίτλους σπουδών Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.