8 Μαΐ 2018

Η kxkFruit στην Ημαθία ζητάει προσωπικό


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ-

ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (σε

Φωτοαντίγραφα)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ , ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΓΑ ή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ.

Τηλ.Επικοινωνίας: 2331095255 - 2331073433