11 Μαΐ 2018

H kxkFruit ζητάει προσωπικό


kxkFruit
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ-
ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟ.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (σε
Φωτοαντίγραφα)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ , ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΓΑ ή
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ.
Τηλ.Επικοινωνίας: 2331095255 - 2331073433