11 Μαΐ 2018

Αιτήσεις για πρόσληψη εποχικού προσωπικού στον Α.Σ. Μέσης

0 comments
Αιτήσεις για Πρόσληψη εποχικού προσωπικού δέχεται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Μέσης.  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αστυνομική ταυτότητα (σε φωτοτυπία)
2. Α.Φ.Μ (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης)
3. Α.Μ.Κ.Α (σε φωτοτυπία)
4. Αριθ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία ενός μηχανογραφικού αποσπάσματος εάν υπάρχει)
5. Φωτοτυπία πιστοποιητικού υγείας, σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (απαραίτητo)
  • Επιπλέον για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ: Ασφαλιστική Ενημερότητα ΟΓΑ
  • Για τους αλλοδαπούς:
1. Πρωτότυπες άδειες παραμονής και εργασίας
2. Διαβατήριο
  • Για τους χειριστές-βοηθούς:
1. Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου
2. Βεβαίωση Αναγγελίας