24 Μαΐ 2018

Έρχονται νέες προσλήψεις σε όλες τις Μονάδες Υγείας της χώρας


Το υπουργείο Υγείας κινεί την διαδικασία πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού. Ήδη, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η απόφαση «για την υποστήριξη του έργου που παρέχουν οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους». Σε αυτήν, καθορίζονται οι ειδικότητες και τα κριτήρια. Θα επιλεγούν: Ιατροί (ΠΕ, Γενικής Παθολογίας ή Παιδίατροι) Νοσηλευτές (ΠΕ - ΤΕ) Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ – ΤΕ) Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (ΤΕ) Βοηθοί Νοσηλευτών (ΔΕ) Διοικητικοί Γραμματείας (ΔΕ) Στην ίδια απόφαση δημοσιεύονται τα κριτήρια πρόσληψης και τα μόρια ανά ειδικότητα.