10 Μαΐ 2018

Ο Κ.Καλαϊτζιδης Στην ορκομωσία των υδρονομέων του ΤΟΕΒ Νάουσας


Στην ορκομωσία των υδρονομέων του ΤΟΕΒ Νάουσας, ενός εκ των πιο οργανωμένων και λειτουργικών, σε επίπεδο χώρας.Ευχήθηκα η νέα αρδευτική να είναι θετική για τους αγρότες μας, οι οποίοι δεν αντέχουν μια ακόμη καταστροφική χρονιά,με πωλήσεις κάτω του κόστους παραγωγής


.Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της άρδευσης στην δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς υπαλληλικό προσωπικό και πόρους, αποτελεί μια ακόμη πρόκληση την οποί θα την φέρουμε εις πέρας.Καλή αρδευτική περίοδος σε όλους τους ΤΟΕΒ της Ημαθίας με τους οποίους έχουμε άριστη σχέση και λειτουργούμε!