11 Μαΐ 2018

Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της Ημαθίας πραγματοποιήθηκαν οι τρεις ενημερωτικές εκδηλώσεις για το Στρατό Ξηράς και τα Σώματα Ασφαλείας

Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της Ημαθίας
πραγματοποιήθηκαν οι τρεις ενημερωτικές εκδηλώσεις για το Στρατό Ξηράς
και τα Σώματα Ασφαλείας που έγιναν σε συνεργασία:
του ΚΕΣΥΠ Βέροιας της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, την Ι Μεραρχία
Πεζικού, με τη Σχολή Μετεκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής
Αστυνομίας και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ημαθίας.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Βέροια και Νάουσα (την Τρίτη
8/5/2018) και στην Αλεξάνδρεια (την Τετάρτη 9/5/2018).
Εκπρόσωποι του Στρατού Ξηράς, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής
έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες για την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και συνομίλησαν με το
κοινό απαντώντας στα ερωτήματά τους για τα επαγγέλματα του
Στρατιωτικού, του Αστυνομικού και του Πυροσβέστη.
Το ΚΕΣΥΠ Βέροιας επιθυμεί να ευχαριστήσει για τη συμβολή τους στην
επιτυχία των εκδηλώσεων τους ακόλουθους:
για τον Στρατό Ξηράς: τον Συνταγματάρχη (ΠΒ) κ. Νικολαΐδη Δημήτριο, τον
Ταγματάρχη (ΠΖ) κ. Γεώργιο Στυλιανίδη, τον Τχη (ΠΒ) Θεολόγη Κόμνη,
καθώς και τα στελέχη που παρέστησαν και απήντησαν στις ερωτήσεις των
μαθητών ως απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών [ Ανχη (ΥΝ) κ. Μαζηρίδου
Στεφανία-ΣΑΝ, Υπλγό (Ο) κ. Δημομάρκου Μαρία-ΣΣΑΣ, Αλχία (ΠΖ)
Φανουράκη Εμμανουήλ-ΣΜΥ και ΕΠΟΠ Λχία (ΠΖ) Σαββίδη Ιωάννη].
για την Αστυνομία: τον Αστυνομικό Διευθυντή, Διοικητή της Σχολής
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος, κ. Διονύση Κούγκα, την
Υπαστυνόμο Α΄ κ. Παπαστεργίου Μαρία, τον Αρχιφύλακα κ. Καλτσή Λάμπρο,
για την Πυροσβεστική: τον Επιπυραγό Νικόλαο Θεοδώρου,
την Ι Μεραρχία Πεζικού για την παραχώρηση του χώρου της Λέσχης
Αξιωματικών Βέροιας,
το Δήμο Νάουσας για την παραχώρηση της αίθουσας πολιτισμού «Βέτλανς»,
το Δήμο Αλεξάνδρειας για την παραχώρηση της αίθουσας του δημοτικού
συμβουλίου.