11 Μαΐ 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ-Συνάντηση με ιδιοκτήτες κατασ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατοίκων

0 comments
Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας, σε συνέχεια επίσκεψης κατοίκων του
εμπορικού κέντρου στην Υπηρεσία προ ολίγων ημερών, πραγματοποίησε
προγραμματισμένη συνάντηση, την περασμένη Τετάρτη 09-05- 2018, στην
οποία συμμετείχαν ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και
κάτοικοι του εμπορικού κέντρου.
Την συνάντηση και την συζήτηση που ακολούθησε, συντόνισε ο
πολιτικός προϊστάμενος της Υπηρεσίας κ. Λεωνίδας Ακριβόπουλος, ο οποίος
εξέφρασε την αναγκαιότητα πιστής εφαρμογής των διατάξεων που ορίζουν τα
της χρήσεως των κοινόχρηστων χώρων καθώς και την επιθυμία να υπάρξει
έμπρακτη συνεργασία όλων των μερών προς τον επιδιωκόμενο σκοπό της
περαιτέρω βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης.
Οι προϊστάμενοι της υπηρεσίας, κ. Χαράλαμπος Καπουρτίδης και κ.
Ελένη Σακιαβάρα, ενημέρωσαν λεπτομερώς τους παρευρισκόμενους για το
νέο και αυστηροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την χρήση
κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων-πεζοδρόμων). Κατέστη σαφές ότι η
κείμενη νομοθεσία πρέπει να εφαρμοσθεί ώστε τα πεζοδρόμια και οι
πεζόδρομοι να είναι αδιαλείπτως προσπελάσιμοι από τους διερχόμενους
πολίτες, τα αυτοκίνητα άμεσης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά
οχήματα, περιπολικά) καθώς και τα οχήματα που διαθέτουν ειδική κάρτα
εισόδου-διέλευσης (κατοίκων και φορτηγά τροφοδοσίας) κατά τις ώρες που το
δικαιούνται.
Ακολούθησε τοποθέτηση επί του θέματος του προέδρου του
σωματείου των ΚΥΕ, κ. Κώστα Σαμανίδη και συζήτηση – διατύπωση
προβληματισμών, όπου καθένας από τους παρόντες κατέθεσε την άποψη του
ενώ τέθηκαν ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν. Προέκυψε δε από το σύνολο

των τοποθετήσεων των παρευρισκομένων ότι είναι επιθυμητή η αρμονική
συνεργασία όλων των πολιτών, καταστηματαρχών, επαγγελματιών κλπ,
ώστε τα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν εν τοις πράγμασι να
επιλύονται άμεσα και με τον πλέον δόκιμο τρόπο.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Υπηρεσία είναι το 2331350610,
διαθέσιμο προς τους δημότες για οποιαδήποτε διευκρίνιση – επισήμανση επί
του θέματος.

Μ.Ε.Δ.

Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ