22 Μαΐ 2018

Δείτε που θα κλείσουν οι δρόμοι στην Βέροια

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 52§2 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την από 21-05-2018 αίτηση του κου ΜΕΜΕΚΙΔΗ Παναγιώτη, επιβλέποντος μηχανικού
Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ - ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ,
3. Το υπ ́αρίθμ. 2725 από 21-05-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ,
3. Το υπ ́αρίθμ. 14075 από 21-05-2018 έγγραφο Δήμου Βέροιας/ Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών,
4. Την υπ ́αρίθμ. 4842/18/1022204 από 22-05-2018 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας,
με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης
και

Β ́ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια
εκτάκτων εργασιών αντικατάστασης φθαρμένου στύλου στην συμβολή των οδών Β.
Κωνσταντίνου (προέκταση Κεντρικής) και Σολωμού, την Τετάρτη 23-05-2018, από ώρες
08:00 ́ έως 09:00 ́,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

-Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στην οδό 10ης Μεραρχίας από τη συμβολή της με την
οδό Β. Κωνσταντίνου (προέκταση Κεντρικής) έως την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως,
στην οδό Β. Κωνσταντίνου (προέκταση Κεντρικής) από την συμβολή της με την οδό Ευθυμίου
Βαρλάμη (πρώην Τρύφωνος) έως την συμβολή της με την οδό 10ης Μεραρχίας.
-Την εκτροπή της κυκλοφορίας, στην Πλατεία Πλατάνων αποκλειστικά προς την οδό
Ευθυμίου Βαρλάμη (πρώην Τρύφωνος) και στην οδό Περικλέους προς την οδό Αντωνίου
Καμάρα.
-Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται στην οδό Σολωμού
έως την συμβολή της με την οδό Β. Κωνσταντίνου (προέκταση Κεντρικής), στην οδό 10ης
Μεραρχίας από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή της με την οδό
Β. Κωνσταντίνου (προέκταση Κεντρικής), στην οδό Β. Κωνσταντίνου (προέκταση Κεντρικής)
από την συμβολή της με την οδό 10ης Μεραρχίας έως την συμβολή της με την οδό Σολωμού.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 22 Μαΐου 2018
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ. Αρίθμ. 49/2018

2

- Κατά την διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων
θα πραγματοποιείται από παρακείμενους οδούς.
Άρθρο 2ο

α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του
έργου, με ευθύνη της ΔΕΔΔΗΕ και υπό την άμεση επίβλεψη και μέριμνα του Φορέα της
οδού.
β. Η σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας, που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με
την ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ.Β ́ 20-05-2011) απόφαση Υπουργού Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του
Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με τη δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή
μέτρα, ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το
χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε