5 Μαΐ 2018

Ζητείται προσωπικό από τον Α.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ «Η ΦΡΟΥΤΟΠΗΓΗ»
O  Α.Σ.  ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ                                  «Η ΦΡΟΥΤΟΠΗΓΗ»
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΠΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η αίτηση προσλήψεως θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
2.Φωτοτυπία Διαβατηρίου- Άδειας εργασίας- Άδειας Παραμονής (μόνο για αλλοδαπούς).
3.Φωτοτυπία Α.Μ.Κ.Α.
4.Βιβλιάριο υγείας (Υγειονομικού ενδιαφέροντος).
5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6.Φωτοτυπία Βιβλιάριο Τράπεζας  Πειραιώς.
7.Φωτοτυπία τελευταίου Εκκαθαριστικού Εφορίας.
8.Φωτογραφία.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΚΑ
1.Φωτοτυπία αριθμού μητρώου ΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
1.Φωτοτυπία αριθμού μητρώου ΟΓΑ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 23310-51034-35.