3 Μαΐ 2018

Αίτηση, άμεσα, για 309 προσλήψεις σε φορείς του Δημοσίου


Με 309 προσλήψεις, μέσω πέντε προκηρύξεων, ενισχύονται δήμοι και φορείς όλης της χώρας. Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει σήμερα, (2 Μαΐου), το μεσημέρι 14 υδρονομείς στην ΔΕΥΑ Ηρακλείου: Η προθεσμία για τις αιτήσεις ολοκληρώνεται στις 2 Μαΐου. Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης. Οι υπάλληλοι θα κατανεμηθούν σε διαφορετικές έδρες απασχόλησης. 12 θέσεις στον δήμο Χερσονήσου: Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών. 251 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης: Προσλαμβάνεται προσωπικό πέντε ειδικοτήτων. Θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και, κυρίως, Υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 13 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων: Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στην κάλυψη των αναγκών του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων τους. Ζητούνται υπάλληλοι Τεχνολογικής, Λυκείου-ΙΕΚ και Γυμνασίου-Δημοτικού. 19 υδρονομείς στην ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων: Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε τοπικές ενότητες του δήμου Πλατανιά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, μέχρι την λήξη της προθεσμίας.