25 Απρ 2018

Ζητείται προσωπικό από την kxkfruit

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ-

ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟ.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (σε
Φωτοαντίγραφα)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ , ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΓΑ ή
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ.
Τηλ.Επικοινωνίας: 2331095255 - 2331073433