25 Απρ 2018

Ανακοίνωση από την δημοτική αστυνομία Βέροιας για τους ιδιοκτήτες ζώων

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς (πχ σκυλιά,
γάτες) να προβούν στις νόμιμες διαδικασίες-ενέργειες βάσει
του Ν.4039/12 και Ν.4235/14. Συγκεκριμένα:
Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς (σκύλος ή γάτα)
οφείλει να μεριμνά για:
 Την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή του ζώου του,
 Την έκδοση βιβλιαρίου υγείας,
 Την τοποθέτηση σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου
μεταλλικής κονκάρδας, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους
κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του,
 Τη στείρωσή του,
 Την τήρηση των κανόνων ευζωίας του ζώου,
 Την κτηνιατρική εξέτασή του,
 Την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος,
προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου,

Ο κάθε ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος ώστε:
 Να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο
σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του,
 Να ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ το ζώο του,

 Να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό,
 Να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση
από αυτόν κατά τη διάρκεια του περιπάτου,
 Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα
περιττώματα του ζώου,
 Να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, “επί αποδείξει”, στον
οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης
του ζώου του,
 Να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου του σε
κτηνίατρο.