24 Απρ 2018

Προσοχή: Αυτεπάγγελτος έλεγχος δικαιολογητικών από τους φορείς


Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι υποψήφιοι προς διορισμό στο Δημόσιο κατά την επισύναψη των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τις επαγγελματικές και κοινωνικές ιδιότητές τους. Οι φορείς διορισμού, εντός τριών μηνών, κατά μέγιστο όριο, από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, διενεργούν υποχρεωτικά αυτεπάγγελτους ελέγχους για τη γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει οι υποψήφιοι. Η σχετική διατύπωση του νόμου (4440/2016, παρ. 2, αρ. 26) δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: "Διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη".