30 Απρ 2018

Μοίρασε χυμούς κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Βέροιας


Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας στο πλαίσιο της πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», διένειμε δωρεάν χυμό ροδάκινου σε τρίτεκνους γονείς του Δήμου Βέροιας και στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας την Πέμπτη 19 Απριλίου και την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018.

Οι χυμοί που διανεμήθηκαν προέρχονται από τη μεταποίηση των ροδάκινων και νεκταρινιών που παραδόθηκαν στο Δήμο Βέροιας από την Ο.Π.Α.Σ. Μελίκης και Περίχωρων στο πλαίσιο του προγράμματος «προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων φρούτων» ΚΑΝ. (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. Πρωτ. 2339/77269/14.7.2017.