30 Απρ 2018

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο


Ολοκληρώνεται στις 3 Μαΐου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, στον κόμβο του ΑΣΕΠ, για τις 209 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΔΑΠ. Ζητείται προσωπικό 30 διαφορετικών ειδικοτήτων, κυρίως μηχανικοί, οικονομολόγοι, καταμετρητές και οδηγοί. Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα επισυναπτόμενα έγγραφα υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ έως τις 7 Μαΐου. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι πρέπει να εκπληρώνουν συγκεκριμένα προσόντα, διαφορετικά για κάθε ειδικότητα. Εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης Γνώση χειρισμού Η/Υ Γνώση ξένης γλώσσας, συγκεκριμένου επιπέδου Άδεια άσκησης επαγγέλματος για μηχανικούς Επαγγελματική άδεια για τεχνικούς