30 Απρ 2018

Ολόκληρη η διαδικασία για την πρόσληψη 216 στον ΕΟΠΠΥ μέσω ΑΣΕΠ


Εντός της εβδομάδας θα δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη 216 υπαλλήλων στον ΕΟΠΠΥ. Το workenter είχε αποκαλύψει πρώτο την έγκριση της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για τον νέο διαγωνισμό. Σημειώστε τα στάδια της διαδικασίας: Το ΑΣΕΠ εγκρίνει την νέα προκήρυξη (αυτό έγινε στις 24/4) Ο ΕΟΠΠΥ εκδίδει την προκήρυξη και συγκεντρώνει τις αιτήσεις Ο ΕΟΠΠΥ δημοσιοποιεί τα προσωρινά αποτελέσματα και συγκεντρώνει πιθανές ενστάσεις Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις ενστάσεις και δίνει εντολή στον ΕΟΠΠΥ για έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων