25 Απρ 2018

21 προσλήψεις- εξπρές στο υπουργείο Εξωτερικών


Την πρόσληψη 21 Ακολούθων Πρεσβείας προωθεί το υπουργείο Εξωτερικών. Η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει με γραπτές εξετάσεις, οι οποίες θα αρχίσουν στις 5 Ιουνίου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι: Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας. Να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο του εξωτερικού Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι: Γλώσσες: Α) Ελληνική γλώσσα Β) Αγγλική γλώσσα Γ) Δεύτερη ξένη γλώσσα (μία εκ των ακολούθων: αραβική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, κινεζική, ρωσική) Συνέντευξη Πρωτεύοντα Μαθήματα: Α) Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα Β) Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο Γ) Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική Δ) Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Ε) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Δευτερεύοντα μαθήματα: Α) Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού Β) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Γ) Ναυτικό Δίκαιο Δ) Παγκόσμια Γεωγραφία Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 9 Μαΐου, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: «Για το διαγωνισμό των Ακολούθων» στο Υπουργείο Εξωτερικών, ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671, Αθήνα-γραφείο 208, ώρες 11:00-13:00 καθημερινά, Τηλ.: 210-368 1139 Το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών