26 Μαρ 2018

Ίδιοι περιορισμοί για το ηλεκτρονικό τσιγάρο...


Απόφαση του ΣτΕ...

Οι περιορισμοί που ισχύουν για το κάπνισμα ισχύουν χωρίς διαφοροποίηση και για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, αποφάνθηκε...
...η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Για το λεγόμενο «άτμισμα» ισχύει επομένως ο νόμος 4419/2016, με τον οποίο επιβλήθηκαν περιορισμοί και απαγορεύσεις στη διαφήμιση, στην πώληση και τη χρήση του συμβατού τσιγάρου και τον προϊόντων καπνού (απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα, κ.λπ.). 

Η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ΄αριθμ. 704/2018 απόφασή της απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου, που ζητούσε να ακυρωθεί μια σειρά υπουργικών αποφάσεων για την απαγόρευση καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, τους περιορισμούς στη διαφήμιση προϊόντων καπνού, κ.λπ.

Ο σύνδεσμος υποστήριζε ότι οι περιορισμοί και απαγορεύσεις προκαλούν δυσμενείς οικονομικές συνέπειες, ενώ η εξομοίωση του ηλεκτρονικού τσιγάρου με το συμβατό παραβιάζει τη συνταγματικά προστατευόμενη οικονομική ελευθερία, αλλά και τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

Σημείωνε ακόμα ότι με βάσει τις επιστημονικές ενδείξεις δεν προκύπτει ταύτιση της επικινδυνότητας του ηλεκτρονικού και του συμβατού τσιγάρου, καθώς και ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρι διευκολύνει τη διακοπή του καπνίσματος και προστατεύει έτσι την υγεία. 

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η βλάβη την οποία επικαλείται ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου δεν προκαλείται από τις προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις, αλλά ευθέως από τον νόμο 4419/2016.

Η Ολομέλεια πάντως διευκρινίζει ότι ο σύνδεσμός μπορεί να αξιώσει χρηματική αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 105 εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα, εφόσον από την εφαρμογή του νόμου 4419/2016 δέχθηκε οικονομική ζημιά, όπως και να αξιώσει αποζημίωση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί  από την εφαρμογή του εν λόγω νόμου.

 Πηγή: newpost.gr